Yukio Okutsu to Assist with Kokua for Leilani Estates